Sunday, February 27, 2011

Gagasan 1 Malaysia


Keperluan ICT dalam Era Dunia Globalisasi

Friday, October 9, 2009

SEMINAR ANTARABANGSA PSIKOLINGUISTIK (SEAPSIL II)Seminar tersebut yang bertemakan Bahasa, Pemikiran dan, Integrasi akan berlangsung di Hotel Prominade, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 01 hingga 02 Jun 2010. Pemakalah dan peserta dijemput hadir untuk menjayakan serta memeriahkan lagi wacana ilmu dalam bidang tersebut. Keterangan lanjut boleh dilihat melalui brosur yang disertakan.

Sunday, September 13, 2009

PERSIDANGAN BAHASA MELAYU BAHASA DUNIA

PERSIDANGAN BAHASA MELAYU BAHASA DUNIA

Persidangan Bahasa Melayu Bahasa Dunia akan diadakan pada 29-30 September 2009. Bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa, PERSADA, Johor Bharu. Persidangan tersebut dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Johor dengan diselenggara bersama di antara Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris; Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya; Yayasan warisan Johor dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebanyak 40 kertas kerja akan dibentangkan dalam persidangan yang akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Yuran penyertaan sebanyak RM 100.00 (Dalam Negara) dan yuran penyertaan sebagai pelajar dikenakan RM 50.00. Perbelanjaan penginapan dan makan minum akan ditanggung oleh pihak penganjur.

Tuesday, December 30, 2008

TERKINI TENTANG PPSMI


Sasterawan negara Profesor Muhammad Haji Salleh, "Bahasa Melayu bukan sahaja suatu alat komunikasi dan medium untuk mendapatkan ilmu, tetapi terkandung di dalamnya cara berfikir, konsep alam, nilai masyarakat serta ilmu tradisional, agama dan budaya Melayu / Malaysia dan juga jati diri, khususnya yang terjalin dalam semua jenis sastera - lisan dan tulisan. Dengan memberi tempat yang lebih dominan kepada bahasa Inggeris untuk bidang-bidang terdinamik maka kita merampas kemungkinan bahasa kebangsaan kita untuk menjadi bahasa besar dan serba-boleh. Sementara itu kita diingatkan kepada suatu kajian oleh Open University di London yang meramal bahawa dalam 30 tahun bahasa Melayu akan menjadi bahasa keempat terbesar di dunia. Oleh itu menjadi tanggungjawab kitalah dewasa ini untuk memupuk bahasa yang tua lagi indah ini supaya bila sampai pada waktunya bahasa ini sudah benar-benar menjadi bahasa dunia".

Profesor Teo Kok Seong, "Ya! Memang, globalisasi telah memberi kesan kepada bahasa-bahasa kecil, atau kita panggil sebagai minor languages ini. Pada zaman globalisasi ini, kita melihat kemusnahan bahasa itu berlaku dengan lebih pantas. Kalau dulu, seperti yang dikatakan dalam teori bahasa, sesuatu bahasa itu akan pupus dalam rentang waktu antara 50 tahun hingga 100 tahun, iaitu kira-kira antara dua generasi hingga empat generasi. Tetapi akhir-akhir ini, semenjak adanya bahang globalisasi, kita melihat bahasa-bahasa kecil itu mulai pupus dalam satu generasi saja. Maksudnya, bahasa-bahasa kecil tidak dapat diwariskan kepada generasi yang lebih muda ini. Sebaleknya, bahasa-bahasa kecil ini kelihatannya sudah diabaikan aspek penggunaannya, yang lama-kelamaan bahasa ini akan hilang dimamah zaman."

Dr. Muhammad Saiful Haq b Hussin, "Janganlah nanti kesan yang lebih dahsyat ialah usaha ini akan menghilangkan jati diri dan akhirnya meruntuhkan ketamadunan bangsa yang telah terbina sejak dahulu lagi."
Demikianlah kemelut PPSMI yang sehingga kini tidak ada penyelesaiannya.

Sunday, December 14, 2008

PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN MELAYU


TEMA : PENYEDIAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI ICT
Persidangan ini akan berlangsung selama dua hari bermula pada 16 - 17 Disember 2008. Bertempat di Akademi Pengajian Melayu (APM), Universiti Malaya (UM), Kuala Lumpur. Antara pemakalah dari luara negara yang akan membentangkan kertas kerja ialah Dr. Tenas Effendy, dari Indonesia, Prof. Madya Dr. Paitoon Chaiyanara (Thailand), Prof. Madya Dr. A. Pogadev (Russia), Dr. Kim Keum Hyun (Korea Selatan) dan Sayed Kamaleddin Sahlabadi (Iran). Manakala pemakalah tempatan npula terdiri daripada Prof. Dr. Mohamed Mokhtar b. Abu Hassan, Prof. Dr. Wan Abdul Kadir Wan Yusof, Prof Dr. Ir. Wan Abu Bakar dan Dr. Zakaria Osman serta ramai lagi.

Wednesday, December 10, 2008

Beritan Harian (11.12.2008)

Bahasa Melayu hebat

Oleh Badrul Hizar Ab Jabar

Keperluan memartabatkannya dibahas pada simposium di Melaka. KEUPAYAAN bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa yang mampu berfungsi dalam semua aspek kehidupan seperti perdagangan, perundangan, ilmu, ketatanegaraan, persuratan, keagamaan mahupun alat bagi membakar semangat patriotisme diperincikan pada Simposium Bahasa Melayu: Ke Mana Arahnya Dalam Merentasi Dunia Globalisasi.

Seminar sehari anjuran kerajaan Melaka dengan kerjasama Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Wilayah Selatan, turut menjadi medan menonjolkan wibawa bahasa Melayu dalam pembinaan tamadun bangsa dan keperluan memartabatkannya. Pensyarah Akademi Pengajian Melayu (APM), Universiti Malaya (UM), Dr. Muhammad Saiful Haq Hussin, menekankan kepentingan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ilmu dan perpaduan dalam pembinaan negara Malaysian yang bersatu padu. “Bahasa Melayu sejak awal perkembangannya sudah tumbuh sebagai bahasa ilmu, perdagangan, perundangan dan ketatanegaraan, persuratan mahupun keagamaan manakala dalam bidang perdagangan, ia menjadi bahasa komunikasi antara Raja-Raja Melayu dengan Syarikat Hindia Timur British dan Belanda,” katanya pada program sempena Bulan Bahasa dan Sastera Negara 2008 yang dirasmikan Ketua Menteri, Datuk Seri Mohd Ali Rustam di Hotel Avillion Legacy, Melaka, baru-baru ini.

Tidak ketinggalan, bahasa ini juga digunakan dalam surat perdagangan, perjanjian jual beli antara raja-raja dan pembesar Melayu kepada British dan Belanda serta sebaliknya, Pendeta Zainal Abidin Ahmad atau Za'ba melalui tulisannya dalam bentuk puisi dan prosa Melayu sudah membuktikan bahasa Melayu indah dan ada nilai rasional. "Beliau adalah tokoh yang bertanggungjawab dalam meniupkan obor semangat kebangsaan melalui tulisannya yang diterbitkan dalam pelbagai surat khabar berbahasa Inggeris dan bahasa Melayu," katanya ketika membicarakan Bahasa Melayu: Penggerak, Pemupuk dan Penterjemah Semangat Patriotisme Ke Arah Bangsa Malaysia Yang Bersatu Padu. Profesor Sosiolinguistik Bahasa Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr Teo Kok Seong, pula yakin modal linguistik dari segi status dan korpus yang dimiliki bahasa Melayu, mampu berfungsi sebagai saluran komunikasi dunia globalisasi, selain wahana budaya dan tamadun moden, bukan setakat berpaksikan sains dan teknologi. “Bahasa Melayu perlu dibabitkan sepenuhnya dalam pembangunan dan kemajuan Malaysia yang berasaskan acuan sendiri dengan mengimbangkan pendidikan sains kemasyarakatan di negara ini,” katanya ketika melapah Bahasa Melayu dan Komunikasi: Menuju Era Globalisasi.

Selain itu, Dr Teo melihat bahasa Melayu bukan saja realiti sosial kepada bangsa dan masyarakat Melayu, tetapi realiti yang boleh menghubung kaitkan bangsa dan masyarakat Melayu dengan emosi, aspirasi dan nilai serta segala macam perkara berhubung Melayu. "Kemusnahan bahasa Melayu boleh menyebabkan ia lenyap buat selama-lamanya. Bukan saja banyak kenangan dan ilmu pengetahuan boleh ikut musnah, tetapi turut menyebabkan kebolehgunaan bahasa itu hilang sedangkan sistem linguistiknya utuh,” jelasnya. Ketua Bahagian Pengembangan Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Rusli Abdul Ghani, pula berkata badan berkanun terbabit berjaya membina dan membentuk istilah dalam pelbagai bidang ilmu dan berjaya menghasilkan pedoman umum ejaan dan piawai yang disepakati Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim). "Usaha membina korpus bahasa Melayu sehingga kini sudah mencapai saiz 120 juta perkataan dan masalahnya bukan lagi saiz korpus tetapi bilangan peneliti yang menggunakan korpus ini untuk membuat kajian bahasa," katanya ketika membedah Bahasa Melayu Bahasa Utama Dunia.

Monday, December 8, 2008

MUHASABAH DIRI

MENGENAL DIRI

Firman Allah SWT yang bermaksud:

Tidakkah Aku ini Tuhan engkau? Mereka menjawab bahkan?


Atau dalam versi lain diterjemahkan sebagai:

"Bukankah Aku Tuhan kamu". Mereka berkata: "Betul, kami menyaksikan."

(Surah Al-A’raf : 172)

Walau apa pun terjemahan yang dilakukan, namun intisari maknanya tetap sama. Sesungguhnya dalam persoalan ini kita akan kembali kepada fitrah, maka selama mana seseorang itu mengenali dirinya maka akan selama itu lah kehidupannya tidak akan tersasar daripada landasan. Mereka akan sentiasa berada di dalam lingkungan keredaan dan kerahmatan Illahi.

Bagi menepati natijah kejadian manusia ini kita akan sering bertanya kepada diri. SIAPAKAH KITA? DARI MANA KITA, DAN AKAN KE MANA KITA? Persoalan ini jika dihayati dan ditelusuri akan maknanya yang tersirat dan tersurat kita akan sentiasa berada dalam keinsafan kerana kita sebagai baka anak Adam a.s tidak akan berkesudahan dengan fasa kematian untuk menepati janji Allah SWT bahawa setiap yang hidup itu akan merasai kematian. Nah, kalau itulah premis kita dalam soal hakikat ini mengapa harus kita gusarkan lagi pemikiran kita.

Kita haruslah sentiasa melihat cermin hati kerana orang yang suci akan hati, jiwa, ruh dan kalbunya sahaja yang akan dapat melihat ’wajah’ Tuhan dan akan tenggelam di dalam Zat Allah SWT (makam yang bukan mudah untuk dicapai).

Oleh hal yang demikian, maka haruslah dilihat dengan jelas tentang riya’ kerana janji Tuhan adalah jelas. Barangsiapa yang riya’ maka segala pahala amalannya akan terhapus sebagaimana secara analoginya ”Seperti api yang memakan sekam”. Berbalik kita kepada sesiapa yang merasakan dirinya adalah segala-galanya maka bertaubatlah kerana ilmu Tuhan yang ada di atas muka bumi ini diumpakan sebagai sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan dan air yang melekat pada jarum itulah segala ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh hal yang demikian maka kita ditunut oleh ISLAM untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahad. Adakah kita sudah memenuhi tuntutan tersebut. Ilmu yang dikamsudkan itu adalah ilmu yang berpaksikan kepada ketauhidan terhadapa Allah SWT sama ada yang bersifat vertikal dalam konteks memenuhi tuntutan hablun minnallah, mau pun yang bersifat horizontal bagi memenuhi tuntutan hablun minnannas demi melengkapkan apa yang dikataka fardu ain dan fardu kifayah.

Kemungkinan di satu sudut yang lain kita perlu melihat satu lagi sifat manusia yang barangkali sentiasa terlepas pandang atau kita sengaja tidak mahu menyedarinya. Sifat yang dimaksudkan ialah ”HASAD DENGKI” yang barangkalinya perlu kita sedarkan kepada sesiapa sahaja yang berada di dalam kepompongnya. Ekoran daripada perasaaan ini akan melahirkan PENGKHIANAT. Hal ini kerana sudah banyak cerita dan peristiwa termasuklah yang difirmankan dalam al-Qur’an menyatakan tentang perkara tersebut dan kalau dilihat secara keseluruhannya sifat ini lebih BERBAHAYA daripada sifat riya’ (anggapan) kerana hasad dengki boleh menyebabkab kacau bilau dalam masyarakat hasil daripada adu domba yang dilakukan oleh Penghasad melalui fitnah-fitnah jika tidak dikawal. Kesan seterusnya akan melemahkan kekuatan seseorang dan akan menjadikan timbunan dalam komuniti dan seterusnya akan MELUNTURKAN kekuatan dan boleh MERUNTUHKAN ketamadunan satu-satu bangsa itu. Lantaran itu maka JANGANLAH KITA IZINKAN LAGI KEMUNAFIKAN PATEH KARMA WIJAYA dalam era modenisasi ini kembali bersarang di dalam diri kita. Kerana perbuatan tersebut boleh meruntuhkan benteng ketamadunan Melayu. Cukuplah dengan keruntuhan Kota Melaka yang tercatat dalam Sejarah Melayu itu. Sekarang marilah kita kembali membina tembok kekuatan di dalam diri dengan berusaha untuk membentengi hati-hati kita daripada perasaan tersebut.

Menginsafi segala apa yang telah diperkatakan itu, marilah kita kembali kepada LANGKAH-LANGKAH MENUJU ALLAH. Kita tinggalkan amma-rah kita. Lontarkanlah jauh-jauh sifat:
Bakhil.
Tamak dan lobakan harta dunia.
Panjang angan-angan.
Sombong takkabur.
Ingin dan kasihkan kemegahan.
Ingin masyhur dan terkenal.
Hasad-dengki.
Dendam-kesumat.
Khianat dan niat jahat
Lalai kepada Allah SWT.
Dan lain-lain yang seumpamnya.

Tingkatkanlah nafsu kita ke makam yang lebih tinggi dari satu peringkat kepada satu peringkat sebagaimana:
2. Nafsu Lawwa-mah.
3. Nafsu Mulhamah.
4. Nafsu Mutma-innah.
5. Radhiah.
6. Mardhiyyah dan
7. Kamil (sempurna).

Tekunilah perjalanan nafsu kita itu agar kita akan memperoleh apa yang kita inginkan dan kita akan sentiasa berada di dalam KEREDHAAN dan KERAHMATAN-NYA, Insya-Allah.

Sekadar renungan.